Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen
ehdot täyttämällä Kuljetus Isoviidan sivuston yhteydenottolomakkeen.


1. Rekisterin pitäjä
Kuljetus Isoviita Oy (jäljempänä ”Kuljetus Isoviita”)
Y-tunnus 10349900
Tiilikatu 3, 38700  KANKAANPÄÄ

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Timo Isoviita
timo.isoviita@isoviita.com
puh. 0500 723 115

3. Rekisterin nimi
Kuljetus Isoviidan asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään suoramainontaan, myyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai
markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja
saatetaan lisätä erikseen myös alihankkija- ja työnhakijarekistereihin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
• nimi
• puhelinnumero
• sähköposti
• yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään (Kuljetus Isoviidan sivustolla
ota yhteyttä -lomake) ja Google Analyticsin kautta.
Google Analytics on Googlen verkkoanalyysipalvelu, joka käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä
eväste tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen
antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja
tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin (Privacy Shield -järjestely). Google käyttää näitä
tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön
liittyvistä palveluista. Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta voi lukea tarkemmin täällä. Evästeiden
tallentumisen voi estää internetselaimen asetuksilla, jolloin kaikkia Kuljetus Isoviidan sivuston
toimintoja ei voi käyttää. Sivuston käyttäminen automaattisesti sallii Googlen keräävän tietoja edellä
kuvatulla tavalla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Erillisen selainlisäosan lataamalla on mahdollista
estää tietojen jakaminen Google Analytics -palveluun. Lisäosa on ladattavissa Googlen sivuilla.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta Kuljetus Isoviidan ulkopuoliseen käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kuljetus Isoviita ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää
henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja
Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely.

9. Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot kerätään Microsoftin 365 -järjestelmään. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin
sisältämät tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän
ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin
tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin
on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia
varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon
korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Jokainen henkilö voi pyytää hänen tietojensa
poistamistaan rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kuljetus Isoviita kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kuljetus
Isoviita suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.